Trượt đại học thì làm gì? Những thứ nên thử nếu trượt đại học

Trượt đại học thì làm gì? Thay vì buồn bã, sầu cảm vì mất đi một cơ hội thì chúng ta cần phải nhanh chóng lấy lại cảm xúc để nắm bắt những cơ hội phía trước. Đừng tự mình đóng lại những cánh cửa...