Trượt đại học nên học nghề gì ổn định thu nhập nhanh nhất?

Trượt đại học nên học nghề gì? Đây luôn luôn là câu hỏi thân thuộc của rất nhiều bạn trẻ đi thi đại học mà không may thiếu điểm và lỡ mất cơ hội vào đại học. Nhưng cánh cửa đại học không phải là sự lựa chọn duy nhất để phát triển, đặc biệt là trong xã hội đang càng ngày càng thay...